FSD2078 EVAn kansallinen asennetutkimus 2004

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

Euroopan integraatio, arvot, asenteet, johtajuus, kansainvälisyys, kansallisuus, kilpailukyky, onnellisuus, politiikka, talous, työelämä, ulkomaalaiset, ympäristökysymykset, yrittäjyys

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien avulla heidän suhtautumistaan mm. puolueisiin, työelämään, markkinatalouteen, taloudelliseen kasvuun, hyvinvointiin, ympäristökysymyksiin, maahan-, maassa- ja maastamuuttoon, ulkomaalaisiin, kansainvälistymiseen, mahdolliseen liittymiseen NATOon, verotukseen, demokratiaan ja suomalaiseen politiikkaan. Edelleen vastaajilta tiedusteltiin erilaisten väitteiden ja luonnehdintojen avulla heidän näkemyksiään yrittämisestä ja yrittäjyydestä. Haluttiin myös tietää, mitä ominaisuuksia vastaajat erityisesti kaipaavat suomalaisiin yritys- ja poliittisiin johtajiin.

Vastaajilta kysyttiin erilaisten onnellisuuden osatekijöiden tärkeyttä ja sitä, kuinka onnelliseksi he kokevat oman elämänsä nykyisin. Heitä pyydettiin myös luonnehtimaan nykyistä taloudellista toimeentuloaan. Lisäksi oltiin kiinnostuneita vastaajien näkemyksistä liittyen Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn ja erityisesti siitä, pitävätkö he eräitä kilpailukyvyn osatekijöitä maamme vahvuuksina vai heikkouksina. Lopuksi tiedusteltiin vastaajien nykyistä suhtautumista Suomen EU-jäsenyyteen, markan korvaamiseen eurolla ja EU:n laajentumiseen Itä- ja Keski-Eurooppaan sekä Baltiaan. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, asuinalueen tyyppi, maakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, toimiala työelämässä, jäsenyys ammatillisessa keskusjärjestössä, puolue, jota äänestäisi eduskuntavaaleissa ja yhteiskuntaluokka.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.