FSD2097 Lapsesta aikuiseksi: 20-vuotiaiden itsearvioinnit ja vapaa-aikakysely 1980

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

aggressiivisuus, ajankäyttö, harrastukset, ihanneminä, itsearviointi, itsesäätely, järjestötoiminta, konstruktiivisuus, kulttuuriharrastukset, liikunta, lukeminen, luonteenpiirteet, minäkuva, moraalinen minä, sosiaalinen käyttäytyminen, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Aineisto on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. Tässä tutkimusvaiheesessa pyrittiin tavoittamaan osa 20-vuotiaiksi varttuneista nuorista teemahaastatteluun. Aineisto sisältää haastattelun yhteydessä esitetyt kolme itsearviointikyselyä sekä vapaa-aika- ja harrastuskyselyn.

Ensin vastaaja arvioi omaa käyttäytymistään 32 väitteen avulla. Vastaajaa pyydettiin esimerkiksi pohtimaan, onko hän seurallinen ja vilkas, kärsivällinen tai syrjäänvetäytyvä ja osaako ajatella asioita toisten näkökulmasta. Edelleen hän arvioi käyttäytymistään 64 adjektiivin avulla. Esitettyjä adjektiiveja olivat esimerkiksi "energinen", "vakaa", "alistuva" ja "sovinnainen". Lisäksi vastaaja arvioi käyttäytymistään kahdeksassa kysymyksessä, jotka vastaavat 8- ja 14-vuotiaana tehtyjä toveri- ja opettaja-arviointeja (ks. aineistot FSD2059 ja FSD2073). Näissä kysymyksissä omaa itseä arvioitiin kolmesta eri näkökulmasta; minkälainen on tällä hetkellä, minkälainen haluaisi olla ja minkälainen pitäisi olla. Kysymyksillä kartoitettiin esimerkiksi sosiaalista aktiivisuutta, aggressiivisuutta ja myöntyvyyttä.

Nuorta pyydettiin kertomaan vapaa-ajastaan ja harrastuksistaan. Häneltä tiedusteltiin, kuinka usein hän harrastaa eri liikuntalajeja, kuten lenkkeilyä, pyöräilyä, uintia ja tanssia. Haluttiin myös tietää, käykö hän esimerkiksi teatterissa tai konserteissa ja harrastaako hän maalausta, valokuvausta, kirjoittamista tai kuorolaulua. Lukuharrastusten osalta tiedusteltiin erikseen, kuinka usein vastaaja lukee esim. sanomalehtiä, dekkareita tai sarjakuvia. Lisäksi vastaaja kertoi, harrastaako hän joskus mm. seuraavia asioita; bingo, sanaristikot, autoilu, postimerkkien keräily sekä baareissa tai ystävien kotona oleskelu. Edelleen tiedusteltiin, opiskeleeko vastaaja työväenopistossa tai iltalukiossa ja osallistuuko esim. poliittiseen tai uskonnolliseen järjestötoimintaan. Taustamuuttujana on vastaajan sukupuoli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.