FSD2114 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2005

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

KORTTI 2 F. Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Arvioikaa kortin asteikolla 4 paljon, 3 jonkin verran, 2 vähän, 1 ei lainkaan

Tarttuvien tautien leviäminen?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Eos 0 4
Ei lainkaan 1 48
Vähän 2 298
Jonkin verran 3 409
Paljon 4 231
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 990
maksimi 4
minimi 0
keskiarvo 2.82
keskihajonta .857

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.