FSD2114 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2005

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

KORTTI 2 F. Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Arvioikaa kortin asteikolla 4 paljon, 3 jonkin verran, 2 vähän, 1 ei lainkaan

Järjestäytynyt kansainvälinen rikollisuus?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Eos 0 4
Ei lainkaan 1 28
Vähän 2 251
Jonkin verran 3 415
Paljon 4 292
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 990
maksimi 4
minimi 0
keskiarvo 2.97
keskihajonta .835

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.