FSD2114 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2005

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

KORTTI 2 F. Miten arvioitte seuraavassa lueteltuja ilmiöitä ja tekijöitä? Missä määrin ne aiheuttavat teissä huolta tulevaisuudesta? Arvioikaa kortin asteikolla 4 paljon, 3 jonkin verran, 2 vähän, 1 ei lainkaan

Talouden globaalistuminen eli maailmanlaajuistuminen?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Eos 0 30
Ei lainkaan 1 117
Vähän 2 342
Jonkin verran 3 372
Paljon 4 129
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 990
maksimi 4
minimi 0
keskiarvo 2.46
keskihajonta .963

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.