FSD2118 World Values Survey 2005: Suomen aineisto

Valitse muuttuja


[fsd_no] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

[fsd_vr] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

[fsd_id] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

[q4] Elämänalueiden tärkeys: Perhe

[q5] Elämänalueiden tärkeys: Ystävät

[q6] Elämänalueiden tärkeys: Vapaa-aika

[q7] Elämänalueiden tärkeys: Politiikka

[q8] Elämänalueiden tärkeys: Työ

[q9] Elämänalueiden tärkeys: Uskonto

[q10] Kaiken kaikkiaan, oletteko nykyisin onnellinen?

[q11] Nykyinen terveydentila

[q12] Ominaisuudet, joiden omaksumisessa lasta voidaan rohkaista: Itsenäisyys

[q13] Ominaisuudet, joiden omaksumisessa lasta voidaan rohkaista: Kova työ

[q14] Ominaisuudet, joiden omaksumisessa lasta voidaan rohkaista: Vastuuntunto

[q15] Ominaisuudet, joiden omaksumisessa lasta voidaan rohkaista: Mielikuvitus

[q16] Ominaisuudet, joiden omaksumisessa lasta voidaan rohkaista: Suvaitsevaisuus ja muiden ihmisten kunnioitus

[q17] Ominaisuudet, joiden omaksumisessa lasta voidaan rohkaista: Säästäväisyys

[q18] Ominaisuudet, joiden omaksumisessa lasta voidaan rohkaista: Päättäväisyys, sitkeys

[q19] Ominaisuudet, joiden omaksumisessa lasta voidaan rohkaista: Uskonnollisuus

[q20] Ominaisuudet, joiden omaksumisessa lasta voidaan rohkaista: Epäitsekkyys

[q21] Ominaisuudet, joiden omaksumisessa lasta voidaan rohkaista: Tottelevaisuus

[q22] Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olette elämäänne nykyisin?

[q23] Tuntuuko Teistä, että ihmisiin voi luottaa vai että ei voi olla liian varovainen?

[q24] Järjestöjäsenyys: Kirkko tai uskonnollinen järjestö/yhteisö

[q25] Järjestöjäsenyys: Urheilu- tai harrastusjärjestö

[q26] Järjestöjäsenyys: Taide-, musiikki- tai koulutusjärjestö

[q27] Järjestöjäsenyys: Ammattiyhdistys

[q28] Järjestöjäsenyys: Poliittinen puolue

[q29] Järjestöjäsenyys: Ympäristöjärjestö

[q30] Järjestöjäsenyys: Toimialajärjestö

[q31] Järjestöjäsenyys: Humanitaarinen- tai avustusjärjestö

[q32] Järjestöjäsenyys: Kuluttajajärjestö

[q33] Järjestöjäsenyys: Muu, mikä?

[q34] Keitä ette haluaisi naapuriksenne: Huumeiden väärinkäyttäjät?

[q35] Keitä ette haluaisi naapuriksenne: Eri rotuun kuuluvat ihmiset?

[q36] Keitä ette haluaisi naapuriksenne: Ihmiset, joilla on AIDS?

[q37] Keitä ette haluaisi naapuriksenne: Maahanmuuttajat/ulkomainen työvoima?

[q38] Keitä ette haluaisi naapuriksenne: Homoseksuaalit?

[q39] Keitä ette haluaisi naapuriksenne: Eri uskontoon kuuluvat ihmiset?

[q40] Keitä ette haluaisi naapuriksenne: Alkoholistit?

[q41] Keitä ette haluaisi naapuriksenne: Yhdessä asuvat naimattomat parit?

[q42] Keitä ette haluaisi naapuriksenne: Eri kieltä puhuvat ihmiset?

[q43] Keitä ette haluaisi naapuriksenne: Venäläiset?

[q44] Kun työpaikkoja on niukasti, miehillä pitäisi olla suurempi oikeus työhön kuin naisilla

[q45] Kun työpaikkoja on niukasti, työnantajien pitäisi asettaa suomalaiset työnhaussa etusijalle maahanmuuttajiin nähden

[q46] Miten paljon Te uskotte voivanne vaikuttaa elämänne kulkuun?

[q47] Useimmat ihmiset yrittäisivät käyttää teitä tilaisuuden tullen hyväkseen, vai olla oikeudenmukaisia?

[q48] Tärkein asia, jos etsisitte työpaikkaa

[q49] Toiseksi tärkein asia, jos etsisitte työpaikkaa

[q50] Täytyy olla työpaikka, jotta voisi kehittää kykyjään täysipainoisesti

[q51] On alentavaa vastaanottaa rahaa tekemättä työtä sen eteen

[q52] Ihmiset, jotka eivät käy töissä, laiskistuvat

[q53] Työ on velvollisuus yhteiskuntaa kohtaan

[q54] Työn pitäisi aina olla etusijalla, vaikka se tarkoittaisi vähemmän vapaa-aikaa

[q55] Vastaajan siviilisääty

[q56] Kuinka monta lasta Teillä on ollut elämänne aikana?

[q57] Lapsi tarvitsee kodin, jossa on sekä isä että äiti, kasvaakseen onnellisesti

[q58] Avioliitto on aikansa elänyt instituutio

[q59] Onko mielestänne hyväksyttävää, että naimaton nainen hankkii lapsen, vaikka ei halua pysyvää suhdetta lapsen isään?

[q60] Kotiäitinä oleminen on aivan yhtä antoisaa kuin ansiotyössä käyminen

[q61] Miehet ovat poliittisina johtajina kaiken kaikkiaan parempia kuin naiset

[q62] Yliopistokoulutus on tärkeämpi pojalle kuin tytölle

[q63] Miehet ovat yritysjohtajina kaiken kaikkiaan parempia kuin naiset

[q64] Yksi elämänne päätavoitteista on ollut tehdä vanhempanne ylpeiksi Teistä

[q65] Pyritte olemaan mieluummin oma itsenne, kuin seuraamaan muita

[q66] Näette paljon vaivaa täyttääksenne ystävienne odotukset

[q67] Päätätte itse elämänne tavoitteista

[q68] Miten tyytyväinen olette kotitaloutenne taloudelliseen tilanteeseen?

[q69] Suomen tärkein tavoite seuraavien kymmenen vuoden aikana

[q70] Suomen toiseksi tärkein tavoite seuraavien kymmenen vuoden aikana

[q71] Tärkein asia: järjestyksen ylläpito maassa, lisäsananvalta hallituksen tärkeissä päätöksissä, kamppailu hintojennousua vastaan, sananvapauden suojeleminen

[q72] Toiseksi tärkein asia: järjestyksen ylläpito maassa, lisäsananvalta hallituksen tärkeissä päätöksissä, kamppailu hintojennousua vastaan, sananvapauden suojeleminen

[q73] Tärkein asia: vakaa talous, ihmisläheisempi yhteiskunta, rikollisuuden vastainen kamppailu

[q74] Toiseksi tärkein asia: vakaa talous, ihmisläheisempi yhteiskunta, rikollisuuden vastainen kamppailu

[q75] Jos sota syttyisi, olisitteko halukas taistelemaan Suomen puolesta?

[q76] Työlle annetaan vähemmän merkitystä elämässämme

[q77] Uusien teknisten sovellusten kehittäminen tulee tärkeämmäksi

[q78] Auktoriteetteja kunnioitetaan enemmän

[q79] Perhe-elämä tulee tärkeämmäksi

[q80] Tälle henkilölle on tärkeää keksiä uusia asioita ja olla luova -- tehdä asioita omalla tavallaan

[q81] Tälle henkilölle on tärkeää olla rikas -- omistaa paljon rahaa ja kalliita esineitä

[q82] Tälle henkilölle on tärkeää elää turvallisessa ympäristössä -- välttää kaikkea, joka voi olla vaarallista

[q83] Tälle henkilölle on tärkeää pitää hauskaa ja hemmotella itseään

[q84] Lähialueen ihmisten auttaminen ja heidän hyvinvoinnistaan välittäminen on tärkeää tälle henkilölle

[q85] Tälle henkilölle on tärkeää menestyä erittäin hyvin, niin että ihmiset tunnustavat hänen saavutuksensa

[q86] Tälle henkilölle on tärkeää seikkailla ja ottaa riskejä -- elää jännittävää elämää

[q87] Tälle henkilölle on tärkeää käyttäytyä aina asianmukaisesti -- välttää kaikkea, josta ihmiset voisivat sanoa, että se on väärin

[q88] Ympäristöstä ja luonnosta huolehtiminen on tärkeää tälle henkilölle

[q89] Tälle henkilölle ovat tärkeitä perinteet -- oman uskonnon tai perheen perinnöksi jättämien tapojen noudattaminen

[q90] Auttavatko vai vahingoittavatko tieteelliset edistysaskeleet ihmiskuntaa pitkällä aikavälillä?

[q91] Tiede ja teknologia tekevät elämästämme terveellisempää, helpompaa ja mukavampaa

[q92] Tieteen ja teknologian ansiosta tulevilla sukupolvilla tulee olemaan enemmän mahdollisuuksia

[q93] Elämäntapamme muuttuu liian nopeasti tieteen ja teknologian takia

[q94] Luotamme liikaa tieteeseen emmekä tarpeeksi uskoon

[q95] Kuinka kiinnostunut olette politiikasta?

[q96] Poliittinen osallistuminen: Kirjoittanut nimenne vetoomukseen

[q97] Poliittinen osallistuminen: Osallistunut boikottiin, maksu- tai ostolakkoon

[q98] Poliittinen osallistuminen: Osallistunut rauhanomaisiin mielenosoituksiin

[q99] Poliittinen osallistuminen: Muu, mikä?

[q100] Poliittinen osallistuminen viiden viime vuoden aikana: Kirjoittanut nimenne vetoomukseen

[q101] Poliittinen osallistuminen viiden viime vuoden aikana: Osallistunut boikottiin, maksu- tai ostolakkoon

[q102] Poliittinen osallistuminen viiden viime vuoden aikana: Osallistunut rauhanomaisiin mielenosoituksiin

[q103] Poliittinen osallistuminen viiden viime vuoden aikana: Muu, mikä?

[q104] Pitäisikö etusijalle asettaa ympäristönsuojelu vai talouskasvu ja työpaikkojen luominen?

[q105] Luopuisin osasta tuloistani, jos voisin olla varma, että se käytettäisiin ympäristön saastumisen ehkäisemiseen

[q106] Hyväksyisin verojen korottamisen, jos nämä rahat käytettäisiin ympäristön saastumisen ehkäisemiseen

[q107] Hallituksen pitäisi vähentää ympäristön saastumista, mutta minun ei pitäisi joutua maksamaan siitä

[q108] Ympäristöongelman vakavuus omassa yhteisössä: Veden huono laatu

[q109] Ympäristöongelman vakavuus omassa yhteisössä: Ilman huono laatu

[q110] Ympäristöongelman vakavuus omassa yhteisössä: Huono viemäröinti ja puhtaanapito

[q111] Ympäristöongelman vakavuus koko maailman kannalta: Maapallon ilmaston lämpeneminen tai kasvihuoneilmiö

[q112] Ympäristöongelman vakavuus koko maailman kannalta: Kasvi- tai eläinlajien kuoleminen sukupuuttoon tai luonnon monimuotoisuuden vähentyminen

[q113] Ympäristöongelman vakavuus koko maailman kannalta: Jokien, järvien ja valtamerien saastuminen

[q114] Oman poliittisen kannan sijoittuminen vasemmisto-oikeisto -akselilla

[q115] Kaksi samanikäistä sihteeriä tekee samaa työtä. Paremmin palkattu sihteeri on nopeampi, tehokkaampi ja luotettavampi työssään. Onko oikein vai väärin, että toinen sihteereistä ansaitsee toista enemmän?

[q116] Tulot pitäisi saada samantasoisemmiksi - tarvitsemme suurempia tuloeroja kannustamaan yksilöitä ponnistelemaan

[q117] Yksityisomistusta yritystoiminnassa pitäisi lisätä - valtion ja kunnan omistusta yritystoiminnassa pitäisi lisätä

[q118] Julkisen vallan pitäisi ottaa enemmän vastuuta, että kaikilla on sitä mitä elämiseen tarvitaan - ihmisten tulisi ottaa enemmän vastuuta itsestään

[q119] Kilpailu on hyvästä. Se innostaa ihmisiä työskentelemään ahkerasti ja kehittämään uusia ideoita. - Kilpailu on haitallista. Se tuo esille ihmisten huonoimmat puolet.

[q120] Ahkerointi tuo yleensä pitkällä aikavälillä paremman elämän - ahkerointi ei yleensä tuo menestystä - se on enemmän kiinni onnesta ja suhteista

[q121] Ihmiset voivat rikastua ainoastaan toisten kustannuksella - vauraus voi kasvaa, joten kaikille on tarpeeksi

[q122] Uskotko, että yksilöt voivat määrätä kohtalonsa vai että ennalta määrättyä kohtaloa on mahdotonta paeta?

[q123] Meneekö maailmalla yleisesti ottaen paremmin vai huonommin tieteen ja teknologian vuoksi?

[q124] Mitä hallituksen pitäisi tehdä muista maista Suomeen töihin tuleville?

[q125] Luottamus ihmisiin: Oma perheenne

[q126] Luottamus ihmisiin: Omat naapurinne

[q127] Luottamus ihmisiin: Henkilökohtaisesti tuntemanne ihmiset

[q128] Luottamus ihmisiin: Ihmiset, jotka tapaatte ensimmäistä kertaa

[q129] Luottamus ihmisiin: Toiseen uskontoon kuuluvat ihmiset

[q130] Luottamus ihmisiin: Toiseen kansallisuuteen kuuluvat ihmiset

[q131] Luottamus organisaatioihin: Kirkot

[q132] Luottamus organisaatioihin: Puolustusvoimat

[q133] Luottamus organisaatioihin: Lehdistö

[q134] Luottamus organisaatioihin: Televisio

[q135] Luottamus organisaatioihin: Ammattiliitot

[q136] Luottamus organisaatioihin: Poliisi

[q137] Luottamus organisaatioihin: Tuomioistuimet

[q138] Luottamus organisaatioihin: Maan hallitus

[q139] Luottamus organisaatioihin: Poliittiset puolueet

[q140] Luottamus organisaatioihin: Eduskunta

[q141] Luottamus organisaatioihin: Valtion virkamieskunta

[q142] Luottamus organisaatioihin: Suuryritykset

[q143] Luottamus organisaatioihin: Ympäristöjärjestöt

[q144] Luottamus organisaatioihin: Naisjärjestöt

[q145] Luottamus organisaatioihin: Hyväntekeväisyys- tai humanitaariset järjestöt

[q146] Luottamus organisaatioihin: Euroopan unioni (EU)

[q147] Luottamus organisaatioihin: Yhdistyneet kansakunnat (YK)

[q147_18] Luottamus organisaatioihin: Sosiaaliturvajärjestelmä

[q147_19] Luottamus organisaatioihin: Julkinen terveydenhuolto

[q147_20] Luottamus organisaatioihin: Kansaneläkelaitos (Kela)

[q148] Mitä mieltä olisitte Suomen hallintojärjestelmänä: Vahva johtaja, jonka ei tarvitse välittää eduskunnasta ja vaaleista?

[q149] Mitä mieltä olisitte Suomen hallintojärjestelmänä: Asiantuntijat, ei hallitus, tekevät päätöksiä sen mukaan, mitä pitävät maalle parhaana?

[q150] Mitä mieltä olisitte Suomen hallintojärjestelmänä: Puolustusvoimat vallassa eli maassa sotilasvalta?

[q151] Mitä mieltä olisitte Suomen hallintojärjestelmänä: Demokraattinen poliittinen järjestelmä?

[q152] Valtio verottaa rikkaita ja tukee köyhiä

[q153] Uskonnolliset johtajat tulkitsevat lakeja

[q154] Ihmiset valitsevat johtajansa vapailla vaaleilla

[q155] Ihmiset saavat valtiolta työttömyysavustusta

[q156] Hallituksen ollessa kykenemätön, armeija ottaa vallan

[q157] Kansalaisoikeudet suojelevat ihmisten vapautta sortoa vastaan

[q158] Talous kukoistaa

[q159] Rikollisia rangaistaan ankarasti

[q160] Ihmiset voivat muuttaa lakeja kansanäänestyksen avulla

[q161] Naisilla on samat oikeudet kuin miehilläkin

[q162] Miten tärkeää Teille on elää demokraattisesti hallitussa maassa?

[q163] Miten demokraattisesti tätä maata hallitaan tällä hetkellä?

[q164] Kuinka paljon maassamme mielestänne arvostetaan nykyään ihmisoikeuksia?

[q165] Oletteko kuullut Vuosituhannen kehitystavoitteista?

[q166] Mikä ongelma on kaikkein vakavin koko maailman näkökulmasta?

[q167] Mikä ongelma on toiseksi vakavin koko maailman näkökulmasta?

[q168] Mikä ongelma on vakavin omassa maassamme?

[q169] Mikä ongelma on toiseksi vakavin omassa maassamme?

[joukkoab] HAASTATTELIJA: Valitse tässä joko ryhmä A/B. Valitse jokaisessa haastattelussasi aina vuorotellen eri ryhmä

[q170] Noin 25 prosenttia maapallon väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä eli alle yhdellä dollarilla päivässä. Tavoitteena on puolittaa tämä prosenttiosuus vuoteen 2015 mennessä.

[q171] Tällä hetkellä yli 130 miljoonaa ala-asteikäistä lasta ei ole koulussa. Tavoitteena on varmistaa, että vuoteen 2015 mennessä kaikki lapset voivat käydä ala-asteen loppuun.

[q172] Noin kahdeksan sadasta maailmassa syntyvästä lapsesta kuolee ennen viidettä syntymäpäiväänsä. Tavoitteena on pienentää tätä osuutta kahdella kolmasosalla vuoteen 2015 mennessä.

[q173] Joka vuosi noin viisi miljoonaa ihmistä saa HIV/AIDS-tartunnan. Tavoitteena on pysäyttää HIV/AIDS:in leviäminen.

[q174] Noin 840 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa elää slummeissa. Tavoitteena on parantaa merkittävästi vähintään 100 miljoonan ihmisen asumista.

[q175] Mielipide Suomen ulkomaanavun BKT-osuudesta vuonna 2003

[q176] Kuinka paljon enemmän ulkomaanapua tämän maan pitäisi mielestänne antaa?

[q177] Valmius maksaa korkeampia veroja, jotta maamme voisi lisätä köyhille maille annettavan ulkomaanapua

[q178] Pitäisikö maamme johtajien asettaa tärkeimmäksi tehtäväkseen auttaminen maailman köyhyyden vähentämisessä vai oman maamme ongelmien ratkaiseminen?

[q179] Päätöksentekijä: Rauhan turvaaminen

[q180] Päätöksentekijä: Ympäristönsuojelu

[q181] Päätöksentekijä: Apu kehittyville maille

[q182] Päätöksentekijä: Pakolaiset

[q183] Päätöksentekijä: Ihmisoikeudet

[q184] Kuinka usein, jos koskaan, Te ajattelette elämän tarkoitusta tai päämäärää?

[q185] Kuulutteko Te kirkkoon tai johonkin uskonnolliseen yhteisöön?

[q186] Kuinka usein käytte kirkossa/uskonnollisissa tilaisuuksissa (pl. häät ja hautajaiset)?

[q187] Sanoisitteko olevanne uskonnollinen ihminen, ei uskonnollinen ihminen vai ateisti?

[q188] Antaako kirkko päteviä vastauksia: Ihmisen moraaliset ongelmat ja tarpeet?

[q189] Antaako kirkko päteviä vastauksia: Perhe-elämän ongelmat?

[q190] Antaako kirkko päteviä vastauksia: Ihmisen hengelliset ongelmat ja tarpeet?

[q191] Antaako kirkko päteviä vastauksia: Yhteiskuntamme sosiaaliset ongelmat?

[q192] Kuinka tärkeä Jumala on Teidän elämässänne?

[q193] Pysähdyttekö koskaan rukoilemaan, meditoimaan, mietiskelemään tms.?

[q194] Poliitikot, jotka eivät usko Jumalaan, eivät sovellu luottamustehtäviin

[q195] Uskonnolliset johtajat eivät saisi vaikuttaa ihmisten äänestämiseen vaaleissa

[q196] Suomelle olisi parempi, jos päätöksentekijöinä olisi enemmän vahvasti uskonnollisia ihmisiä

[q197] Uskonnolliset johtajat eivät saisi vaikuttaa hallituksen päätöksiin

[k1a] Onko uskonnollinen toimitus Teille tärkeä: Syntymä?

[k1b] Onko uskonnollinen toimitus Teille tärkeä: Avioliitto?

[k1c] Onko uskonnollinen toimitus Teille tärkeä: Kuolema?

[k2] Mikä seuraavista väittämistä vastaa eniten uskomuksianne?

[k3] Kuinka usein rukoilette Jumalaa, kirkollisia toimituksia lukuun ottamatta?

[k4a] On olemassa vain yksi oikea uskonto

[k4b] Otatte mielellänne eri uskonnoista vaikutteita ajatteluunne

[k4c] Tutustutte mielellänne vaihtoehtoisiin uskonnollisiin liikkeisiin ja maailmankatsomuksiin

[k5] Oletteko mielestänne saanut lapsena uskonnollisen kasvatuksen?

[k6] Oletteko koskaan harjoittanut meditaatiota tai muuta henkisen kasvun menetelmää?

[q198] Hyväksyttävyys: Vaatia sosiaaliavustuksia tai -etuuksia, joihin ei ole oikeutettu

[q199] Hyväksyttävyys: Jättää maksamatta julkisessa kulkuneuvossa

[q200] Hyväksyttävyys: Tehdä verovilppiä, jos tilaisuus sallii

[q201] Hyväksyttävyys: Lahjusten vastaanottaminen virkatehtävien hoidossa

[q202] Hyväksyttävyys: Homoseksuaalisuus

[q203] Hyväksyttävyys: Prostituutio

[q204] Hyväksyttävyys: Abortti

[q205] Hyväksyttävyys: Avioero

[q206] Hyväksyttävyys: Eutanasia eli parantumattomasti sairaiden elämän lopettaminen

[q207] Hyväksyttävyys: Itsemurha

[q208] Hyväksyttävyys: Mies lyö vaimoaan

[q209] Kuinka ylpeä olette suomalaisuudestanne?

[q210] Omakuva: Katsotte olevanne maailmankansalainen

[q211] Omakuva: Katsotte olevanne osa paikallisyhteisöänne

[q212] Omakuva: Katsotte olevanne osa Suomen kansaa

[q213] Omakuva: Katsotte olevanne osa Euroopan unionia

[q214] Omakuva: Katsotte olevanne itsenäinen yksilö

[q215] Maahanmuuttajatausta: Äiti

[q216] Maahanmuuttajatausta: Isä

[q217] Kansalaisuuden saamisen ehdot: Hakijan esivanhemmat ovat maastamme

[q218] Kansalaisuuden saamisen ehdot: Hakija on syntynyt maassamme

[q219] Kansalaisuuden saamisen ehdot: Maamme tapojen omaksuminen

[q220] Kansalaisuuden saamisen ehdot: Maamme lakien noudattaminen

[q221] Näkökulma etnisestä monimuotoisuudesta

[q222] Vastaajan kotikieli

[q222b] Vastaajan äidinkieli

[q223] Tiedonlähteet: Päivittäin ilmestyvä sanomalehti

[q224] Tiedonlähteet: Uutislähetys radiossa tai televisiossa

[q225] Tiedonlähteet: Aikakauslehdet

[q226] Tiedonlähteet: Syväluotaavat jutut ja reportaasit radiossa tai televisiossa

[q227] Tiedonlähteet: Kirjat

[q228] Tiedonlähteet: Internet, sähköposti

[q229] Tiedonlähteet: Keskustelu ystävien tai työkavereiden kanssa

[q230] Kuinka usein käytätte henkilökohtaista tietokonetta?

[q231] Jos huomenna pidettäisiin eduskuntavaalit, mitä puoluetta äänestäisitte?

[q232] Jos huomenna pidettäisiin eduskuntavaalit, mikä puolue olisi toissijainen valintanne?

[q233] Onko puoluetta, jota ette äänestäisi koskaan?

[q234] Äänestittekö edellisissä, maaliskuussa 2003 pidetyissä eduskuntavaaleissa?

[q235] Vastaajan sukupuoli

[q236] Vastaajan syntymävuosi

[q238] Vastaajan koulutus

[q239] Minkä ikäisenä lopetitte täysipäiväisen opiskelun?

[q240] Asutteko vanhempienne luona?

[q241a] Oletteko palkkatyössä?

[q241b] Oletteko ollut joskus aikaisemmin palkkatyössä?

[q242_1] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Työnantaja/johtaja vähintään 10 henkilöä työllistävässä toimipisteessä

[q242_2] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Työnantaja/johtaja alle 10 henkilöä työllistävässä toimipisteessä

[q242_3] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Ammattilainen toisen palveluksessa (lakimies, kirjanpitäjä, opettaja, lääkäri jne.)

[q242_4] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Toimihenkilö jolla alaisia

[q242_5] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Toimihenkilö jolla ei ole alaisia

[q242_6] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Työnjohtaja

[q242_7] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Ammattitaitoinen ruumiillisen työn tekijä

[q242_8] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Hieman ammattitaitoa omaava ruumiillisen työn tekijä

[q242_9] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Ei erityistä ammattitaitoa omaava ruumiillisen työn tekijä

[q242_10] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Maatalousyrittäjä

[q242_11] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Maataloustyöntekijä

[q242_12] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Puolustusvoimien palveluksessa

[q242_13] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Ei ole koskaan ollut työssä

[q242_14] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Ei varmuutta mihin luokkaan kuuluu

[q242_15] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Ei osaa sanoa

[q242_16] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Ei vastausta

[q242_17] Vastaajan pääasiallinen ammatti: Ei sovellu

[q243] Millä työnantajasektorilla työskentelette?

[q244] Onko työnne enemmän ruumiillista vai henkistä?

[q245] Ovatko työtehtävänne enimmäkseen rutiininomaisia vai luovia?

[q246] Kuinka itsenäistä työnne on?

[q247] Onko Teillä työssänne alaisia?

[q248] Oletteko Te taloudessanne se henkilö, joka ansaitsee pääosan taloutenne tuloista?

[q249] Onko taloutenne tuloista pääosan ansaitseva henkilö tällä hetkellä työssäkäyvä vai ei?

[q250_1] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Työnantaja/johtaja vähintään 10 henkilöä työllistävässä toimipisteessä

[q250_2] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Työnantaja/johtaja alle 10 henkilöä työllistävässä toimipisteessä

[q250_3] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Ammattilainen toisen palveluksessa (lakimies, kirjanpitäjä, opettaja, lääkäri jne.)

[q250_4] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Toimihenkilö jolla alaisia

[q250_5] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Toimihenkilö jolla ei ole alaisia

[q250_6] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Työnjohtaja

[q250_7] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Ammattitaitoinen ruumiillisen työn tekijä

[q250_8] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Hieman ammattitaitoa omaava ruumiillisen työn tekijä

[q250_9] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Ei erityistä ammattitaitoa omaava ruumiillisen työn tekijä

[q250_10] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Maatalousyrittäjä

[q250_11] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Maataloustyöntekijä

[q250_12] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Puolustusvoimien palveluksessa

[q250_13] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Ei ole koskaan ollut työssä

[q250_14] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Ei varmuutta mihin luokkaan kuuluu

[q250_15] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Ei osaa sanoa

[q250_16] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Ei vastausta

[q250_17] Talouden tuloista pääosan ansaitsevan henkilön pääasiallinen ammatti: Ei sovellu

[q251] Perheen talouden hallinta viimeksi kuluneena vuonna

[q252] Mihin luokkaan kuulutte?

[q253] Talouden tuloluokka (euroa)

[q254] Haastattelun aikana haastateltava oli

[q256] Vastaajan etninen ryhmä

[q257] Vastaajan suuralue (UUSI NUTS 2)

[ppl1] Voisitteko täyttää suomalaisten käsityksiä ruotsalaisista tarkastelevan lisälomakkeen ja palauttaa se postitse?

[plomnro] Perävaunulomakkeen numero

[fpvaunu] Jos vastasi perävaunuun

[a1] Mikä on Ruotsin toiseksi suurin kaupunki Tukholman jälkeen?

[a2] Kuinka paljon Ruotsissa on asukkaita?

[a3] Kuinka suuri osa Ruotsissa asuvista on syntynyt muualla kuin Ruotsissa?

[a4] Miten Ruotsi sijoittuu YK:n vuosittaisessa maavertailussa elintason suhteen (odotettu elinikä, taloudellinen kehitys, koulutus)?

[a5] Entä miten Ruotsi sijoittuu YK:n maavertailussa naisten ja miesten välisen tasa-arvon suhteen?

[a6] Mikä on Ruotsin tämänhetkisen kuninkaan nimi?

[a7] Kuka seuraavista on ollut Ruotsin pääministeri?

[a8] Mikä seuraavista Ruotsia ja NATO:a koskevista väittämistä on totta?

[a9] Kuka seuraavista on tunnettu ruotsalainen kirjailija?

[a10] Kuka seuraavista on tunnettu ruotsalainen säveltäjä?

[a11] Mikä seuraavista on tunnettu ruotsalainen musiikkiyhtye?

[a12] Kuka seuraavista on tunnettu ruotsalainen urheilija?

[a13] Mikä on Ruotsin suurimman päivälehden nimi?

[b1] Kuinka monta kertaa olette käynyt Ruotsissa?

[b2] Milloin viimeksi kävitte Ruotsissa?

[b3_1] Seutu Ruotsissa, missä vieraillut vähintään kerran: Tukholman seudulla

[b3_2] Seutu Ruotsissa, missä vieraillut vähintään kerran: Göteborgin seudulla

[b3_3] Seutu Ruotsissa, missä vieraillut vähintään kerran: Muualla Etelä-Ruotsissa

[b3_4] Seutu Ruotsissa, missä vieraillut vähintään kerran: Muualla Keski-Ruotsissa

[b3_5] Seutu Ruotsissa, missä vieraillut vähintään kerran: Ruotsin lapissa

[b3_6] Seutu Ruotsissa, missä vieraillut vähintään kerran: Gotlannissa

[b3_7] Seutu Ruotsissa, missä vieraillut vähintään kerran: Muualla Ruotsissa

[b4_1] Ruotsalainen tuttu: Kyllä, työkaveri

[b4_2] Ruotsalainen tuttu: Kyllä, tuttu tai naapuri

[b4_3] Ruotsalainen tuttu: Kyllä, urheiluseurasta tms.

[b4_4] Ruotsalainen tuttu: Kyllä, jostain muusta yhteydestä

[b4_5] Ruotsalainen tuttu: En tunne

[b4_6] Ruotsalainen tuttu: En osaa sanoa

[b5_1] Ruotsalainen läheinen tuttu/ystävä: Kyllä, perhepiirissä

[b5_2] Ruotsalainen läheinen tuttu/ystävä: Kyllä, työkaveri

[b5_3] Ruotsalainen läheinen tuttu/ystävä: Kyllä, tuttu tai naapuri

[b5_4] Ruotsalainen läheinen tuttu/ystävä: Kyllä, urheiluseurasta tms.

[b5_5] Ruotsalainen läheinen tuttu/ystävä: Kyllä, jostain muusta yhteydestä

[b5_6] Ruotsalainen läheinen tuttu/ystävä: Ei ole

[b5_7] Ruotsalainen läheinen tuttu/ystävä: En osaa sanoa

[b6] Kuinka usein havaitsette Ruotsia koskevia asioita televisiosta, radiosta, lehdistä tai kirjoista?

[b7] Onko Teillä mielestänne hyvät vai huonot tiedot Ruotsista?

[b8] Onko Ruotsin ja Suomen välillä nykyisin kulttuurista vaihtoa mielestänne sopivasti?

[b9] Onko poliittista yhteistyötä Ruotsin ja Suomen välillä nykyisin mielestänne sopivasti?

[b10] Onko taloudellista yhteistyötä Ruotsin ja Suomen välillä nykyisin mielestänne sopivasti?

[b11] Voisitteko ajatella muuttavanne Ruotsiin jos se olisi käytännössä mahdollista?

[c1] Tälle henkilölle on tärkeää keksiä uusia asioita ja olla luova -- tehdä asioita omalla tavallaan

[c2] Tälle henkilölle on tärkeää olla rikas -- omistaa paljon rahaa ja kalliita esineitä

[c3] Tälle henkilölle on tärkeää elää turvallisessa ympäristössä -- välttää kaikkea, joka voi olla vaarallista

[c4] Tälle henkilölle on tärkeää pitää hauskaa ja hemmotella itseään

[c5] Lähialueen ihmisten auttaminen ja heidän hyvinvoinnistaan välittäminen on tärkeää tälle henkilölle

[c6] Tälle henkilölle on tärkeää menestyä erittäin hyvin, niin että ihmiset tunnustavat hänen saavutuksensa

[c7] Tälle henkilölle on tärkeää seikkailla ja ottaa riskejä -- elää jännittävää elämää

[c8] Tälle henkilölle on tärkeää käyttäytyä aina asianmukaisesti välttää kaikkea, josta ihmiset voisivat sanoa, että se on väärin

[c9] Ympäristöstä ja luonnosta huolehtiminen on tärkeää tälle henkilölle

[c10] Tälle henkilölle ovat tärkeitä perinteet oman uskonnon tai perheen perinnöksi jättämien tapojen noudattaminen

[d1] Millaisena pidätte Ruotsin poliisia?

[d2] Millaisena pidätte ruotsalaisia tuomioistuimia?

[d3] Millaisena pidätte Ruotsin poliittisia puolueita?

[d4] Millaisena pidätte Ruotsin eduskuntaa?

[d5] Millaisena pidätte ruotsalaisia suuryrityksiä?

[d6] Millaisena pidätte ruotsalaista ammattiyhdistysliikettä?

[d7] Millaisena pidätte ruotsalaista televisiota?

[d8] Millaisena pidätte Ruotsin maanpuolustusta?

[e1_1] Tavallinen ruotsalainen pitää itseään maailmankansalaisena

[e1_2] Tavallinen ruotsalainen katsoo olevansa osa paikallisyhteisöään

[e1_3] Tavallinen ruotsalainen pitää itseään ruotsalaisena

[e1_4] Tavallinen ruotsalainen katsoo olevansa EU:n kansalainen

[e1_5] Tavallinen ruotsalainen katsoo olevansa itsenäinen yksilö

[e1_6] Tavallinen ruotsalainen katsoo olevansa pohjoismaalainen

[e2] Miten ylpeä luulette tavallisen ruotsalaisen olevan ruotsalaisuudestaan?

[e3_1] Haluaisin mielelläni ruotsalaisen läheiseksi ystäväkseni

[e3_2] Ruotsalaiset ovat yhtä mukavia kuin suomalaiset

[e3_3] Kohtelen ruotsalaisia samalla tavoin kuin suomalaisia

[e3_4] Suhtaudun varauksella ruotsalaisiin

[e3_5] Ruotsalaiset eivät harkitse tarpeeksi ennen kuin ryhtyvät tekemään eri asioita

[e4_1] Suhtautuminen ruotsalaisiin: Perheenne

[e4_2] Suhtautuminen ruotsalaisiin: Ystävänne

[e4_3] Suhtautuminen ruotsalaisiin: Työ- tai opiskelukaverinne

[e4_4] Suhtautuminen ruotsalaisiin: Suomalaiset yleensä

[laani] Lääni

[maakunta] Vastaajan maakunta

[kryhma] Vastaajan kuntaryhmä

[asmaara] Vastaajan asuinpaikkakunnan asukasmäärä

[otos] Otos

[wt18] Painomuuttuja

[painoki1] Kielisuhteen mukainen painomuuttuja koko aineistoa varten

[painoki2] Kielisuhteen mukainen painomuuttuja perusotosta varten

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.