FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Kansalaisten mielipiteitä ei ole riittävästi kuultu energiapoliittisissa ratkaisuissa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 11
Täysin samaa mieltä 1 320
Jokseenkin samaa mieltä 2 470
Vaikea sanoa 3 294
Jokseenkin eri mieltä 4 176
Täysin eri mieltä 5 44
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1304
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.35
keskihajonta 1.092

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.