FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Sähköntuotannon keskittäminen suuriin voimalaitoksiin on järkevää ympäristösyistä, koska päästöt voidaan tehokkaammin puhdistaa muutamissa suurissa kuin lukuisissa pienissä laitoksissa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 11
Täysin samaa mieltä 1 324
Jokseenkin samaa mieltä 2 427
Vaikea sanoa 3 315
Jokseenkin eri mieltä 4 172
Täysin eri mieltä 5 66
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1304
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.41
keskihajonta 1.143

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.