FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Vaikka tuulivoima on saasteetonta, sen käytön lisääminen johtaisi huomattaviin ympäristöhaittoihin tuulivoimaloiden rumentaessa maiseman laajoilta alueilta

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 7
Täysin samaa mieltä 1 95
Jokseenkin samaa mieltä 2 193
Vaikea sanoa 3 138
Jokseenkin eri mieltä 4 428
Täysin eri mieltä 5 454
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1308
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.73
keskihajonta 1.274

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.