FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Mitä hajautetumpi energiahuoltomme on ja mitä enemmän se perustuu uusiutuviin paikallisiin energialähteisiin, sitä varmemmin se toimii myös kriisioloissa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 9
Täysin samaa mieltä 1 395
Jokseenkin samaa mieltä 2 511
Vaikea sanoa 3 292
Jokseenkin eri mieltä 4 78
Täysin eri mieltä 5 30
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1306
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.11
keskihajonta .980

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.