FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Ydinjätteet voidaan turvallisesti loppusijoittaa Suomen kallioperään

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 5
Täysin samaa mieltä 1 190
Jokseenkin samaa mieltä 2 245
Vaikea sanoa 3 287
Jokseenkin eri mieltä 4 215
Täysin eri mieltä 5 373
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1310
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.26
keskihajonta 1.416

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.