FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Energian säästämisellä ei energiaongelmia voida ratkaista

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 13
Täysin samaa mieltä 1 218
Jokseenkin samaa mieltä 2 392
Vaikea sanoa 3 163
Jokseenkin eri mieltä 4 391
Täysin eri mieltä 5 138
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1302
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.88
keskihajonta 1.297

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.