FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Halpa sähkö on huono asia, sillä se vie pohjan energian säästämiseltä ja lisää siten ympäristön kuormitusta

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 13
Täysin samaa mieltä 1 99
Jokseenkin samaa mieltä 2 287
Vaikea sanoa 3 274
Jokseenkin eri mieltä 4 429
Täysin eri mieltä 5 213
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1302
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.28
keskihajonta 1.195

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.