FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Sähköä tulisi tuottaa mahdollisimman paljon vesivoimalla, koska se on kotimainen ja uusiutuva energialähde

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 6
Täysin samaa mieltä 1 395
Jokseenkin samaa mieltä 2 511
Vaikea sanoa 3 191
Jokseenkin eri mieltä 4 165
Täysin eri mieltä 5 47
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1309
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.20
keskihajonta 1.111

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.