FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Viime vuosien voimakkaat myrskyt ja muut poikkeukselliset sääolot ovat osoitus ilmastonmuutoksesta, ts. siitä että saasteet ovat järkyttäneet luonnon tasapainoa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 6
Täysin samaa mieltä 1 407
Jokseenkin samaa mieltä 2 459
Vaikea sanoa 3 228
Jokseenkin eri mieltä 4 151
Täysin eri mieltä 5 64
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1309
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.24
keskihajonta 1.153

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.