FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Syöpään sairastumisen vaara on suuri ydinvoimaloiden ympäristössä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 4
Täysin samaa mieltä 1 194
Jokseenkin samaa mieltä 2 175
Vaikea sanoa 3 462
Jokseenkin eri mieltä 4 239
Täysin eri mieltä 5 241
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1311
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.12
keskihajonta 1.277

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.