FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Jäljellä olevia vapaita koskia ei tulisi enää rakentaa siitä aiheutuvien maisemamuutosten, kalatalous- ja ympäristöhaittojen vuoksi

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 5
Täysin samaa mieltä 1 398
Jokseenkin samaa mieltä 2 396
Vaikea sanoa 3 241
Jokseenkin eri mieltä 4 206
Täysin eri mieltä 5 69
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1310
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.35
keskihajonta 1.211

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.