FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Mikäli ydinvoimalassa tapahtuisi onnettomuus, siitä aiheutuisi väistämättä korvaamattomia vahinkoja laajoille alueille ja suurille ihmisryhmille

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 5
Täysin samaa mieltä 1 772
Jokseenkin samaa mieltä 2 289
Vaikea sanoa 3 125
Jokseenkin eri mieltä 4 89
Täysin eri mieltä 5 35
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1310
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.72
keskihajonta 1.059

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.