FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Energia-asioista on nykyisin jokaisen saatavilla riittävästi luotettavaa tietoa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 6
Täysin samaa mieltä 1 209
Jokseenkin samaa mieltä 2 443
Vaikea sanoa 3 236
Jokseenkin eri mieltä 4 316
Täysin eri mieltä 5 105
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1309
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.74
keskihajonta 1.214

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.