FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Vaihtoehtoiset energianlähteet kuten tuuli- ja aurinkovoima voitaisiin ottaa maassamme laajaan käyttöön jo melko pian, jos vain niitä koskevaan tutkimus- ja kehitystoimintaan haluttaisiin panostaa varoja

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 7
Täysin samaa mieltä 1 441
Jokseenkin samaa mieltä 2 468
Vaikea sanoa 3 220
Jokseenkin eri mieltä 4 133
Täysin eri mieltä 5 46
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1308
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.14
keskihajonta 1.100

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.