FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Suomalaiset energiayhtiöt toimivat nykyisin ympäristöasioissa vastuullisesti

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 8
Täysin samaa mieltä 1 171
Jokseenkin samaa mieltä 2 580
Vaikea sanoa 3 385
Jokseenkin eri mieltä 4 135
Täysin eri mieltä 5 36
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1307
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.45
keskihajonta .939

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.