FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Ydinjätteet muodostavat jatkuvan uhan tulevien sukupolvien elämälle

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 11
Täysin samaa mieltä 1 593
Jokseenkin samaa mieltä 2 298
Vaikea sanoa 3 157
Jokseenkin eri mieltä 4 198
Täysin eri mieltä 5 58
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1304
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.10
keskihajonta 1.254

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.