FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Energian riittävyyden ja turvallisuuden takaamiseksi valtion tulisi säilyttää itsellään riittävän suuri omistus ja äänivalta energiayhtiöissä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 13
Täysin samaa mieltä 1 383
Jokseenkin samaa mieltä 2 532
Vaikea sanoa 3 249
Jokseenkin eri mieltä 4 111
Täysin eri mieltä 5 27
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1302
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.13
keskihajonta .998

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.