FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Sähkön tulisi olla maassamme tavallinen kauppatavara, jonka tuottamisen, hinnoittelun ja myynnin pitäisi olla vapaasti markkinoiden määrättävissä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 12
Täysin samaa mieltä 1 303
Jokseenkin samaa mieltä 2 335
Vaikea sanoa 3 222
Jokseenkin eri mieltä 4 299
Täysin eri mieltä 5 144
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1303
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.73
keskihajonta 1.337

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.