FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Luonnonsuojelun nimissä rajoitetaan taloudellista ja teollista toimintaa liian paljon

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 18
Täysin samaa mieltä 1 166
Jokseenkin samaa mieltä 2 266
Vaikea sanoa 3 302
Jokseenkin eri mieltä 4 380
Täysin eri mieltä 5 183
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1297
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.11
keskihajonta 1.250

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.