FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Ydinvoiman käyttöön sisältyy aivan liian paljon tuntemattomia vaaratekijöitä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 16
Täysin samaa mieltä 1 324
Jokseenkin samaa mieltä 2 291
Vaikea sanoa 3 243
Jokseenkin eri mieltä 4 321
Täysin eri mieltä 5 120
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1299
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.71
keskihajonta 1.325

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.