FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Ydinvoiman käyttö on perusteltua, koska se vähentää koko maailman riippuvuutta öljystä ja muista polttoaineista

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 12
Täysin samaa mieltä 1 232
Jokseenkin samaa mieltä 2 444
Vaikea sanoa 3 242
Jokseenkin eri mieltä 4 241
Täysin eri mieltä 5 144
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1303
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.71
keskihajonta 1.264

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.