FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Suodattimilla varustettu kivihiilivoimala on järkevä energiavaihtoehto myös tulevaisuudessa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 12
Täysin samaa mieltä 1 95
Jokseenkin samaa mieltä 2 297
Vaikea sanoa 3 488
Jokseenkin eri mieltä 4 287
Täysin eri mieltä 5 136
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1303
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.06
keskihajonta 1.075

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.