FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Uusien voimaloiden rakentamisen sijasta pitäisi energian säästöä tehostaa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 13
Täysin samaa mieltä 1 249
Jokseenkin samaa mieltä 2 505
Vaikea sanoa 3 219
Jokseenkin eri mieltä 4 269
Täysin eri mieltä 5 60
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1302
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.53
keskihajonta 1.150

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.