FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Puhdas ympäristö on niin olennainen osa hyvinvointia, että sen vuoksi materiaalista kulutusta pitäisi vähentää

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 14
Täysin samaa mieltä 1 484
Jokseenkin samaa mieltä 2 588
Vaikea sanoa 3 131
Jokseenkin eri mieltä 4 83
Täysin eri mieltä 5 15
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1301
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 1.89
keskihajonta .906

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.