FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Ydinvoiman lisärakentaminen on hyväksyttävää, mikäli samalla lisätään panostuksia uusiutuvien energiavaihtoehtojen kehittämiseen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 15
Täysin samaa mieltä 1 222
Jokseenkin samaa mieltä 2 391
Vaikea sanoa 3 259
Jokseenkin eri mieltä 4 232
Täysin eri mieltä 5 196
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1300
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.84
keskihajonta 1.319

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.