FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Vuotoksen altaan rakentaminen on kannatettavaa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 24
Täysin samaa mieltä 1 135
Jokseenkin samaa mieltä 2 136
Vaikea sanoa 3 577
Jokseenkin eri mieltä 4 207
Täysin eri mieltä 5 236
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1291
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.21
keskihajonta 1.171

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.