FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Suuria vahinkoja aiheuttavan ydinvoimalaonnettomuuden tapahtuminen on niin epätodennäköistä, ettei sellaisesta ole syytä huolestua

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 6
Täysin samaa mieltä 1 192
Jokseenkin samaa mieltä 2 298
Vaikea sanoa 3 159
Jokseenkin eri mieltä 4 321
Täysin eri mieltä 5 339
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1309
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.24
keskihajonta 1.428

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.