FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Ydinvoima on ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 16
Täysin samaa mieltä 1 251
Jokseenkin samaa mieltä 2 342
Vaikea sanoa 3 232
Jokseenkin eri mieltä 4 238
Täysin eri mieltä 5 236
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1299
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.90
keskihajonta 1.392

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.