FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

On todennäköistä, että päätöksentekijöiden kanta ydinvoimaan muuttuu ja Suomeen rakennetaan vielä lisää ydinvoimaloita

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 14
Täysin samaa mieltä 1 241
Jokseenkin samaa mieltä 2 450
Vaikea sanoa 3 403
Jokseenkin eri mieltä 4 127
Täysin eri mieltä 5 80
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1301
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.50
keskihajonta 1.089

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.