FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Uusiutuvien energialähteiden laajamittainen käyttöönotto ei ole vielä pitkään aikaan mahdollista ilman suuria valtion tukiaisia

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 17
Täysin samaa mieltä 1 223
Jokseenkin samaa mieltä 2 498
Vaikea sanoa 3 348
Jokseenkin eri mieltä 4 173
Täysin eri mieltä 5 56
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1298
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.49
keskihajonta 1.058

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.