FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Energiayhtiöiden tulisi itse saada päättää millä energianlähteillä ne sähköä tuottavat

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 15
Täysin samaa mieltä 1 82
Jokseenkin samaa mieltä 2 250
Vaikea sanoa 3 312
Jokseenkin eri mieltä 4 422
Täysin eri mieltä 5 234
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1300
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.37
keskihajonta 1.165

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.