FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Maakaasun käytön lisääminen olisi riskialtista, koska kaasun saatavuuteen ja hintakehitykseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 11
Täysin samaa mieltä 1 218
Jokseenkin samaa mieltä 2 441
Vaikea sanoa 3 434
Jokseenkin eri mieltä 4 178
Täysin eri mieltä 5 33
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1304
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.51
keskihajonta 1.005

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.