FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Uusia vesivoimalaitoksia voitaisiin rakentaa, mikäli valjastettaviin koskiin rakennettaisiin ns. kalaportaat kalojen nousun mahdollistamiseksi

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 12
Täysin samaa mieltä 1 250
Jokseenkin samaa mieltä 2 486
Vaikea sanoa 3 254
Jokseenkin eri mieltä 4 211
Täysin eri mieltä 5 102
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1303
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.56
keskihajonta 1.194

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.