FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Vaikka auringon säteily tarjoaakin saasteettoman ja ehtymättömän energianlähteen, sen merkittävä hyödyntäminen ei ole mahdollista vielä vuosikymmeniin

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 5
Täysin samaa mieltä 1 191
Jokseenkin samaa mieltä 2 294
Vaikea sanoa 3 262
Jokseenkin eri mieltä 4 377
Täysin eri mieltä 5 186
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1310
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.06
keskihajonta 1.289

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.