FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Vaikka vapaa kilpailu liike-elämässä onkin sinänsä hyvä asia, se sopii huonosti energia- alalle, jonka tulisi pysyä selkeästi yhteiskunnan ohjauksessa ja valvonnassa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 12
Täysin samaa mieltä 1 276
Jokseenkin samaa mieltä 2 440
Vaikea sanoa 3 210
Jokseenkin eri mieltä 4 270
Täysin eri mieltä 5 107
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1303
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.61
keskihajonta 1.253

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.