FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Ydinvoimalla tuotetaan halpaa sähköä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 9
Täysin samaa mieltä 1 280
Jokseenkin samaa mieltä 2 369
Vaikea sanoa 3 364
Jokseenkin eri mieltä 4 166
Täysin eri mieltä 5 127
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1306
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.61
keskihajonta 1.227

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.