FSD2187 Energia-asennetutkimus 2001

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mitä mieltä olette seuraavista energia-asioita koskevista väittämistä?

Kasvihuoneilmiön pysäyttämiseksi kivihiilen ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttöä on rajoitettava tuntuvasti

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 16
Täysin samaa mieltä 1 440
Jokseenkin samaa mieltä 2 503
Vaikea sanoa 3 230
Jokseenkin eri mieltä 4 97
Täysin eri mieltä 5 29
SYSMISS 0
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1299
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.05
keskihajonta 1.007

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.