FSD2197 Seurustelevat nuoret ja kännykän käyttö 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kasesniemi, Eija-Liisa (Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tutkimuskeskus)

Asiasanat

eroaminen (ihmissuhteet), käyttö, käyttöönotto, matkapuhelimet, mielikuvat, mustasukkaisuus, nuoret, rahankäyttö, seurustelu, sosiaaliset suhteet, tarpeet, tavat (tapakulttuuri), teknologia, tekstiviestit, teleoperaattorit, tunteet, viestintä, yksityisyys

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa on tarkasteltu seurustelevien nuorten kännykän käyttöä. Aineisto koostuu haastatteluista, jotka on tehty vuonna 1999 eri puolella suomea asuville nuorille pareille. Haastateltavat ovat iältään 14 - 23-vuotiaita.

Aineisto sisältää yhteensä 17 parin haastattelut. Lisäksi neljä nuorta on osallistunut haastatteluun ilman seurustelukumppaniaan. Suurinta osaa pareista on haastateltu sekä erikseen että yhdessä. Aineisto on yhteismitaltaan noin 853 sivua ja kustakin seurustelusuhteesta on keskusteltu keskimäärin 37 sivun verran. Kaksi haastatelluista nuorista on ollut mukana myös osassa muita tutkimuskertoja. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Nuorilta kysyttiin haastatteluissa ensin heidän taustastaan ja matkapuhelimen käytöstään yleisesti. Sen jälkeen parit kertoivat, miten ovat tutustuneet ja minkälainen rooli kännykällä on ollut suhteen alkamisessa. Lisäksi keskusteltiin siitä, onko yhteinen viestintä muuttunut suhteen aikana, millaista viestintä on ja onko seurustelu vaikuttanut yhteydenpitoon ystäväpiirin kanssa. Edelleen selvitettiin, saako suhteen aikana olla yhteydessä muihin tyttöihin tai poikiin, kuinka yksityinen oma kännykkä on ja voiko kännykän välityksellä riidellä tai lopettaa suhdetta. Matkaviestinnän vaikutuksesta suhteeseen ja etäseurustelusta keskusteltiin myös.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.