FSD2217 Nuorisobarometri 2006

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka paljon koet epävarmuutta tai turvattomuutta seuraavien asioiden takia?

Luettele

Kulkutaudit kuten lintuinfluenssa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Hyvin paljon 1 82
Melko paljon 2 296
Keskimääräisesti 3 410
Melko vähän 4 680
Hyvin vähän 5 428
Ei osaa sanoa 6 4
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1900
maksimi 6
minimi 1
keskiarvo 3.57
keskihajonta 1.131

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.