FSD2307 Lapsesta aikuiseksi: 14-vuotiaiden opettajan haastattelu 1974: tekstiaineisto

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

aggressiivisuus, alkoholinkäyttö, asuminen, harrastukset, kasvatus, koulunkäynti, minäkuva, nuoret, opintomenestys, perheet, rangaistukset, sisarukset, sosiaalinen asema, sosiaaliset suhteet, tulevaisuus, tupakointi, vanhemmat, vanhempi-lapsisuhde, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Haastattelu on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. Tämän tutkimusvaiheen tarkoituksena oli selvittää 14-vuotiaiden sosiaalista käyttäytymistä ja kasvuoloja. Tutkimusvaiheeseen kuuluivat opettaja-arvioinnin lisäksi tutkimushenkilöiden omat haastattelut (FSD2305), toveriarvioinnit (FSD2073) sekä vanhemman haastattelu (FSD2074). Opettajan haastattelussa käsiteltiin mm. opintomenestystä ja kiinnostusta koulutyöhön, suhtautumista mahdollisiin rangaistuksiin, kodin ja koulun yhteistyötä, oppilaan suosiota ja harrastuksia, luokkakokoa ja vanhempien suhtautumista koulukäyntiin.

Opettajan haastattelussa tiedusteltiin ensin, missä koulussa oppilas oli ja kuinka paljon oppilaita hänen luokallaan oli. Seuraavaksi kyseltiin, millainen oppilas oli, kuinka suosittu hän oli, oliko hänellä läheisiä ystäviä, millainen oppilaan asema toveripiirissä oli.

Oppilaan koulumenestystä kartoitettiin kyselemällä, kuinka kiinnostunut oppilas oli koulutyöhön, millainen hänen koulumenestyksensä oli, oliko oppilaalla mieliainetta tai erityisvaikeuksia. Lisäksi opettajilta tiedusteltiin, kuinka oppilas selvisi epäonnistumisista tai oliko oppilaalla luvattomia poissaoloja. Opettajalta kyseltiin, oliko oppilasta rangaistu, ja miten oppilas suhtautui rangaistuksiin. Lisäksi selvitettiin tunsiko opettaja oppilaan vanhemmat, ja kuinka vanhemmat suhtautuivat lapsen koulunkäyntiin.

Lopuksi tiedusteltiin, oliko oppilas ollut tekemisissä viranomaisten kanssa, tupakoiko hän tai käyttikö alkoholia, oliko käytöksessä tapahtunut muutoksia ja oliko kotoa otettu yhteyttä opettajaan.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.