FSD2309 Konfliktit ja stressi opettajan työssä 1993

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Haikonen, Matti (Helsingin yliopisto. Sosiaalipsykologian laitos)

Keywords

kasvatus, konfliktit, koulukiusaaminen, koulut, luokanopettajat, opettajat, opetusmenetelmät, ristiriidat, seuraamukset, stressi, työ -- jakaminen, työrauha

Abstract

Tutkimuksella pyrittiin selvittämään opettajan työhön liittyvien konfliktien merkitystä stressinaiheuttajana. Keskeisimmät tutkimuskysymykset koskivat konfliktien stressaavana kokemisen syitä sekä niitä keinoja, joita opettajat käyttävät selviytyäkseen stressistä.

Aineisto koostuu itävantaalaisten luokanopettajien keväällä 1993 tehdyistä teemahaastatteluista, joilla selvitettiin opettajien käsitystä työnkuvastaan, yleisiä luokassa ilmeneviä rasitustekijöitä sekä opettajien stressioireita ja niiden yleisyyttä. Lisäksi selvitettiin sosiaalisten konfliktien rasittavuutta, esiintymistiheyttä, konfliktien ratkaisumalleja ja seurauksia sekä työyhteisön suhtautumista konflikteihin. Jokainen haastateltava antoi myös vähintään yhden esimerkin sosiaalisesta ristiriitatilanteesta, sen ratkaisusta ja seurauksista.

Taustamuuttujina arkistoidussa aineistossa ovat luokanopettajien ikä ja sukupuoli. Haastateltavat olivat iältään 23 - 59 -vuotiaita. Koko aineisto koostuu 50 haastattelusta, jotka ovat keskimäärin 13 sivua pitkiä. Yhteensä aineistossa on noin 651 sivua.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.