FSD2330 ISSP 2007: vapaa-aika ja urheilu: Suomen aineisto

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • International Social Survey Programme (ISSP)
  • Blom, Raimo (Tampereen yliopisto. Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos)
  • Melin, Harri (Turun yliopisto. Sosiologian laitos)
  • Tanskanen, Eero (Tilastokeskus. Haastattelu- ja tutkimuspalvelut)

Asiasanat

ajankäyttö, fyysinen kunto, harrastukset, järjestöt, lautapelit, liikunta, loma, pelit, sosiaaliset suhteet, terveydentila, urheilu, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kysyttiin vapaa-ajan harrastuksista ja ajankäytöstä. Vapaa-ajan käyttöä kartoitettiin kysymällä muun muassa mitä vastaaja tekee vapaa-aikanaan, kuinka usein ja kuinka hyvin hän osaa nauttia omasta vapaa-ajastaan. Lisäksi kysyttiin, haluaako vastaaja olla vapaa-aikanaan yksin vai muiden seurassa ja mihin elämän eri osa-alueisiin hän haluaisi käyttää enemmän ja mihin vähemmän aikaa.

Lomailuun liittyen kysyttiin, kuinka monta yötä vastaaja on viimeisen vuoden aikana ollut kaikkiaan poissa kotoa kyläilemässä tai lomailemassa. Loman määrää kartoitettiin kysymällä kuinka monta päivää hän on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut kaikkiaan poissa töistä palkallisella tai palkattomalla lomalla.

Liikunta- ja urheilutottumuksia käsiteltiin kysymällä vastaajan eniten harrastamaa urheilulajia, mitä peliä vastaaja pelaa useimmiten ja miten tärkeitä eri syyt ovat vastaajalle liikunnan harrastamiseen tai pelien pelaamiseen. Edelleen tiedusteltiin, mitä urheilua vastaaja katsoo TV:stä eniten ja mitä toiseksi eniten ja kuinka ylpeäksi hän tuntee itsensä kun Suomi menestyy kansainvälisissä urheilukilpailuissa. Lisäksi esitettiin erilaisia urheiluun liittyviä väittämiä, tiedusteltiin syitä, jotka estävät vastaajaa viettämästä vapaa-aikaansa haluamallaan tavalla ja kysyttiin, millaisten eri yhdistysten toimintaan vastaaja on osallistunut.

Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka onnelliseksi tai onnettomaksi hän tuntee itsensä ja millaiseksi hän kokee nykyisen terveydentilansa. Lisäksi kysyttiin, oliko edellinen päivä työ-, koulu- tai opiskelupäivä vai vapaa- tai lomapäivä, ja mihin aikaan vastaaja meni nukkumaan ja heräsi. Myös vastaajien pituutta ja painoa tiedusteltiin.

Liikunnan määrää kartoittavat kysymykset 26 ja 27 olivat Suomen kansallisia lisäkymyksiä. Vastaajalta tiedusteltiin, kuinka usein hän harrastaa ainakin lievästi hengästyttävää ja hikoiluttavaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia kerrallaan. Hyötyliikuntaa käsiteltiin kysymällä kuinka monta minuuttia vastaaja keskimäärin kävelee tai pyöräilee päivittäisillä työ- tai asiointimatkoillaan.

Taustatietoina kysyttiin mm. sukupuoli, syntymävuosi, kotitalouden koko, koulutus, työelämään osallistuminen, ammatti, elinkeino tai toimiala, säännöllinen viikoittainen työaika, ammattiasema, esimiesasema, työnantaja (yksityinen/julkinen sektori), ammattiliiton jäsenyys, äänestyskäyttäytyminen, uskonnollisuus, tulot sekä vastaajan asuinaluetta kuvaavia tietoja.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.