FSD2332 Lastentarhanopettajaliiton jäsentutkimus 1999

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Keckman-Koivuniemi, Hannele (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos. Järjestötutkimuksen yksikkö & Järjestötutkimuksen seura)

Keywords

ammattiliitot, ammattiyhdistystoiminta, jäsenyys, koulutus, lastentarhanopettajat, luottamustoimet, tiedotus, työ, työyhteisöt

Abstract

Tutkimus kartoitti lastentarhanopettajien mielipiteitä työyhteisöstä, jäsenyydestä Lastentarhanopettajaliitossa ja Opetusalan Ammattijärjestössä, ammattiyhdistysliikkeen tehtävistä, paikallisesta ay-toiminnasta sekä liiton tiedotuksesta.

Aluksi kysyttiin vastaajien koulutusvalinnoista, jatkokoulutuksesta, nykyisistä työtehtävistä, työnantajasta, palvelussuhteen laadusta ja kestosta, työmäärästä, työkiireistä sekä palkasta. Lastentarhanopettajien työyhteisöön liittyen esitettiin useita väittämiä mm. työnjaosta, yhteistyöstä, vuorovaikutuksesta, lapsiryhmän koosta, päiväkodin johtajan roolista sekä virka- ja työehtosopimuksesta. Lisäksi kysyttiin, mikä työssä on parasta ja mikä huonointa.

Jäsenyyteen ja ammattiyhdistystoimintaan liittyen kartoitettiin vastaajan Lastentarhanopettajaliiton jäsenyyden syitä ja ay-luottamustehtäviä sekä liiton ominaisuuksia ja jäsenpalvelutehtäviä. Vastaajat kertoivat kuinka kauan he ovat olleet liiton jäseniä. Lisäksi he arvioivat jäsenmaksun määrää sekä hyvän ammattiliiton ominaisuuksia.

Tiedotusta tarkasteltiin kysymällä, kuinka tärkeitä tietolähteitä esimerkiksi työtoverit, työnantaja, luottamusmies, LTOL:n ja OAJ:n lehdet sekä televisio ovat vastaajan edunvalvontaan ja ammatilliseen identiteettiin liittyvissä asioissa. Lopuksi vastaajat arvioivat sekä Lastentarhanopettajaliiton että Opetusalan ammattijärjestön toimistojen ominaisuuksia ja hahmottelivat LTOL:n lähitulevaisuuden tehtäviä. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, asuinpaikka, siviilisääty ja kotona asuvien alle 18-vuotaiden lasten lukumäärä.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.