FSD2332 Lastentarhanopettajaliiton jäsentutkimus 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Keckman-Koivuniemi, Hannele (Tampereen yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos. Järjestötutkimuksen yksikkö & Järjestötutkimuksen seura)

Asiasanat

ammattiliitot, ammattiyhdistystoiminta, jäsenyys, koulutus, lastentarhanopettajat, luottamustoimet, tiedotus, työ, työyhteisöt

Sisällön kuvaus

Tutkimus kartoitti lastentarhanopettajien mielipiteitä työyhteisöstä, jäsenyydestä Lastentarhanopettajaliitossa ja Opetusalan Ammattijärjestössä, ammattiyhdistysliikkeen tehtävistä, paikallisesta ay-toiminnasta sekä liiton tiedotuksesta.

Aluksi kysyttiin vastaajien koulutusvalinnoista, jatkokoulutuksesta, nykyisistä työtehtävistä, työnantajasta, palvelussuhteen laadusta ja kestosta, työmäärästä, työkiireistä sekä palkasta. Lastentarhanopettajien työyhteisöön liittyen esitettiin useita väittämiä mm. työnjaosta, yhteistyöstä, vuorovaikutuksesta, lapsiryhmän koosta, päiväkodin johtajan roolista sekä virka- ja työehtosopimuksesta. Lisäksi kysyttiin, mikä työssä on parasta ja mikä huonointa.

Jäsenyyteen ja ammattiyhdistystoimintaan liittyen kartoitettiin vastaajan Lastentarhanopettajaliiton jäsenyyden syitä ja ay-luottamustehtäviä sekä liiton ominaisuuksia ja jäsenpalvelutehtäviä. Vastaajat kertoivat kuinka kauan he ovat olleet liiton jäseniä. Lisäksi he arvioivat jäsenmaksun määrää sekä hyvän ammattiliiton ominaisuuksia.

Tiedotusta tarkasteltiin kysymällä, kuinka tärkeitä tietolähteitä esimerkiksi työtoverit, työnantaja, luottamusmies, LTOL:n ja OAJ:n lehdet sekä televisio ovat vastaajan edunvalvontaan ja ammatilliseen identiteettiin liittyvissä asioissa. Lopuksi vastaajat arvioivat sekä Lastentarhanopettajaliiton että Opetusalan ammattijärjestön toimistojen ominaisuuksia ja hahmottelivat LTOL:n lähitulevaisuuden tehtäviä. Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, asuinpaikka, siviilisääty ja kotona asuvien alle 18-vuotaiden lasten lukumäärä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.